چهارشنبه ۲۴ مهر سال ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
شرکت فرآیند شیمی بوعلی سینا

شماره تماس: 10-35321208-023
فکس: 35321211-023

آدرس:
شهرک صنعتی - بلوار پژوهش- پژوهش 10

کد پستی:
3675136365

ایمیل : info@boualisina.com

Loading Please Wait...

* .