دستگاه مولدگاز هیدروژن، نیتروژن و هوا

 ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا

شرکت فرآیند شیمی بوعلی سینا ارائه دهنده تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. دستگاه مولد گاز هیدروژن، نیتروژن و هوا با خلوص 99/999 % به طور همزمان یکی  دیگر از محصولات ساخت این شرکت می‌باشد.