طراحی و ساخت کارخانجات دارویی و شیمیایی

 طراحی،ساخت و راه اندازی کارخانجات دارویی و شیمیایی

طراحی و ساخت کارخانجات دارویی و شیمیایی ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی و ساخت کارخانجات دارویی و شیمیایی یکی دیگری از فعالیت های شرکت فرآیند شیمی بوعلی سینا می باشد که به شرح زیر است: تهیه طرح احداث واحد های تولید مواد اولیه و محصولات دارویی ت...