.

اکسیپیان

اکسیپیان
 • 1- فعالیت دیگر این شرکت تأمین مواد اولیه شیمیایی، مواد حد واسط ، مواد جانبی (اکسی پیان) دارویی می‌باشد.

لیست مواد جانبی ( اکسی پیان ) دارویی به شرح زیر است :

 1. Aluminuimhydroxid past gel
 2. BOA.DUP.280G-70*100
 3. BOA.DUP.300G-70*100
 4. Starch pregelatinzed
 5. Citric acid anhydrous
 6. Citric acid monohydrate
 7. Calcium phosphate dibasic
 8. Dextrose anhydrous
 9. Dextrose monohydrate
 10. Sodium starch glycolla
 11. Lactose anhydrouse
 12. Lactose monohydrate
 13. Magnesium stearate
 14. Microcry.cell.PH101-Avicel
 15. Microcry.cell.PH102-Avicel
 16. Microcry.cell.PH200-Avicel
 17. Propylene Glycol
 18. Saccharin sodium
 19. Sodium benzoate
 20. Gelatin powder
 21. Sorbitol liquid
 22. Glycerine
 23. Sorbitol powder
 24. Starch corn
 25. Calcium carbonate
 26. TALC
 27.  Titanium dioxide
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!