.

اکسیپیان

اکسیپیان
  • 1- فعالیت دیگر این شرکت تأمین مواد اولیه شیمیایی، مواد حد واسط ، مواد جانبی (اکسی پیان) دارویی می‌باشد.

لیست مواد جانبی ( اکسی پیان ) دارویی به شرح زیر است :

  1. Aluminuimhydroxid past gel
  2. BOA.DUP.280G-70*100
  3. BOA.DUP.300G-70*100
  4. Starch pregelatinzed
  5. Citric acid anhydrous
  6. Citric acid monohydrate
  7. Calcium phosphate dibasic
  8. Dextrose anhydrous
  9. Dextrose monohydrate
  10. Sodium starch glycolla
  11. Lactose anhydrouse
  12. Lactose monohydrate
  13. Magnesium stearate
  14. Microcry.cell.PH101-Avicel
  15. Microcry.cell.PH102-Avicel
  16. Microcry.cell.PH200-Avicel
  17. Propylene Glycol
  18. Saccharin sodium
  19. Sodium benzoate
  20. Gelatin powder
  21. Sorbitol liquid
  22. Glycerine
  23. Sorbitol powder
  24. Starch corn
  25. Calcium carbonate
  26. TALC
  27.  Titanium dioxide
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!