.

تأمین مواد موثره دارویی و شیمیایی خاص

تأمین مواد موثره دارویی و شیمیایی خاص

تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی خاص برای پروژهای تحقیقاتی  :

1-  Carvedilol

2-  Lisinopril Dihydrate

3-  Ramipril

4-  Paroxetine HCL

5-  Telmisartan

6-  Losartan Potassium

7-  Citalopram HBr

8-  Zidovudine

9-  Ciprofloxacin HCL

10- Enrofloxacin

11- Spironolactone

12- Ofloxacin

13- Bupropion HCL

14- Tolterodine

15- ایبوپروفن

16- استیل سالیسیک اسید

17- هیدروکورتیزون استات

18- Propyphenazone

19- Metamizole Sodium

20- Analgin

21- Enoxacin

22- (Phenazone( Antipyrine

23- Trimethoprim

24- Theophylline Anhydrous

25- سیمواستاتین

26- لوواستاتین

27- فاموتیدین

28- سیلدنافیل سیترات

29- سیلدنافیل بیس

30- دیمن هیدرینات

31- لوودوپا

32- متیل دوپا

33- پرگابالین

34- اسپیرونولاکتون

35- گاباپنتین

36- جم فیبروزیل

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!