.

طراحی و ساخت کارخانجات دارویی و شیمیایی

طراحی و ساخت کارخانجات دارویی و شیمیایی

طراحی و ساخت کارخانجات دارویی و شیمیایی

ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی و ساخت کارخانجات دارویی و شیمیایی یکی دیگری از فعالیت های شرکت فرآیند شیمی بوعلی سینا می باشد که به شرح زیر است:

تهیه طرح احداث واحد های تولید مواد اولیه و محصولات دارویی

تهیه طرح احداث واحد های تولید مواد شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!